Drukowanie

Modelowanie 3d metodą skanerową
Postawienie na druk 3d daje twórcom działającym i obracającym się wokół graficznej, a zwłaszcza przestrzennej materii, nieograniczone możliwości. Jaki jest sposób na dobre rozpoczęcie drukowania projektu w trój wymiarze?
Pierwszym krokiem jest stworzenie modelu projektu w programie graficznym, co wymaga dostępu do systemu komputerowego i programu z licencją.

Drugą możliwością jest zdigitalizowanie istniejącego już w rzeczywistości projektu, w czym pomogą nam skanery 3d. Dzięki pomiarom współrzędnych z, y i z pochodzących z interesującej nas rzeczy możemy przystąpić do przesłania projektu do drukarki przestrzennej. Sam druk 3d to proces nanoszenia proszku i spojenie cząstek przy pomocy spoiwa. „Surówkę” (gotowy projekt) wystarczy pomalować i już jest gotowy do pokazu.